Menu sup

Història

Història

Tot i que va haver-hi un primer projecte d’Emili Pou per instal•lar un Far de 6º ordre en aquest enclavament, no va arribar a veure’s materialitzat fins molt després, quan es va instal•lar una simple llum automatitzada mitjançant vàlvula solar i llampadors de gas acetilè del tipus “flama nua”. Es va inaugurar l’1 de setembre de 1974 amb una típica òptica diòptrica de 350 mm. El projecte va ser redactat per Rafael Soler.

Com que s’havien automatitzat també els fars de l’illa Dragonera, tant aquests com el de la Mola d’Andratx van passar a formar part de l’agrupació de fars els tècnics encarregats del quals residien al Port d’Andratx, en unes cases pròximes a la balisa vermella d’entrada al port, que també pertanyia al grup de llums que havien d’atendre.

Pertany a la primera generació de fars que van ser construïts sense habitatges per als faroners, encara que ja hi havia bastants balises automatitzades des de la segona dècada del segle XX. La pressió urbanística a què està sotmesa la zona ha motivat que es plantegin per a un futur pròxim les reformes necessàries que garanteixin l’abast i la cobertura lluminosa establerta per a aquest senyal.

Fars més propers