Menu sup

Història

Història

El 1865 es va aprovar un pressupost per realitzar un estudi amb el propòsit d’instal•lar en aquesta roca un far de 4t ordre, però mai no es va dur a terme. El 15-09-1926 s’hi va col•locar un senyal automàtic alimentat amb gas acetilè amb un eclipsador KMA 130 Trad 130 projectat per Mauro Serret.

Situat a 8 milles del far de n’Ensiola, el seu manteniment l’havien de dur a terme tres vegades al mes els torrers d’aquest far, si l’oratge ho permetia. Les freqüents avaries van arribar a convertir-se en un malson per als torrers de Cabrera, que de vegades posaven les seves vides en perill, i la del mariner, per intentar arribar a l’illot amb la mar embravida.

Quan es va inaugurar aquest senyal, es va atorgar al torrer encarregat del manteniment una gratificació de 2 pessetes diàries. Habitualment eren els torrers del far de Cap Salines els qui primer detectaven l’apagada de la balisa alhora que donaven avís de l’avaria. Actualment està inclosa en la xarxa de senyals marítims telecontrolats de l’Autoritat Portuària de les Balears.

Aquest illot pertany al Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera.