Menu sup

Història

Història

El projecte original va ser redactat per Mauro Serret. Igual que el far d’Es Vedrà, la seva construcció es va contemplar en el Pla de Balears de 1924 com una simple balisa. Es va començar a construir “per Administració” el 1926 i es va inaugurar el 07-06-1927. Al principi consistia en una simple torre amb fanal per a un llampador de gas acetilè del tipus “flama nua” model AGA KMEA 130 TRAD 130, amb una característica de llampades aïllades llum 0,3 oc 1 = 1’3 seg. Tot això automatitzat mitjançant la corresponent vàlvula solar.

Arran del Pla de Millora de 1967 es va decidir convertir aquest senyal en far, per a la qual cosa van haver de donar-li més alçària i potència. És per açò que el 1971 es va construir una nova torre amb escala interna i llanterna visitable d’1,75 m de diàmetre. Amb aquestes modificacions i les del seu aparell òptic, el far passaria a tenir una aparença lluminosa de grups de 3 llampades blanques cada 15 segons. Aquest nou far va quedar inaugurat el setembre de 1972. Posteriorment, el 1985 es va procedir a la solarització del senyal.

Es tracta del far més occidental de tot l’arxipèlag Balear. L’any 2009 es va retirar la llanterna del 72 i es va substituir per una altra de la casa Mediterráneo Señales Marítimas d’1,75 m de diàmetre, la qual va ser transportada i col•locada mitjançant l’ús d’un helicòpter.